Välkommen till Proper English

Språkgranskning och översättning för den akademiska världen
Proper English AB har granskat och översatt texter från skandinaviska universitet i mer än tio år. De flesta av våra medarbetare har funnits med oss sedan starten. Vi har många återkommande kunder och vi strävar efter kontinuitet, så att en kund alltid får samma granskare eller översättare.

Språkgranskning av texter på engelska
Skandinaviska forskare skriver ofta bra engelska – men inför publicering i internationella tidskrifter behövs språkgranskning av texterna för att ge innehållet rättvisa och spegla det så seriöst, välskrivet och vetenskapligt vederhäftigt som möjligt. Alla våra språkgranskare arbetar professionellt, har engelska som modersmål och är specialiserade inom olika ämnesområden.

Översättning av svenska texter
Om du skriver på svenska och vill ha din artikel eller rapport på engelska så har vi professionella översättare som har engelska som modersmål. De har mångårig erfarenhet av att översätta texter inom olika forskningsområden.