Frågor och svarI

Här svarar vi på några frågor som vi ofta får:

F: Hur fort kan ni korrekturläsa/översätta min artikel?

S: Vi kan för det mesta skicka tillbaka en artikel inom en vecka. Översättning kan ta litet längre tid. När vi får en förfrågan, svarar vi alltid med en tids- och prisuppskattning. Om du har väldigt bråttom kan du ringa eller skicka ett e-postmeddelande för att få reda på om vi hinner göra arbetet inom din tidsram.

F: Hur mycket kostar det att korrekturläsa/översätta min artikel?

S: Skicka artikeln till oss så får du en tids- och prisuppskattning. Priset för språkgranskning är 480 kr per timme (exklusive moms) och granskningen utförs med en hastighet av 600-1000 ord i timmen, beroende på typ av text och nivå på språket.. När det gäller översättning ber vi alltid att få se texten innan vi lämnar offert.

F: Har era korrekturläsare/översättare engelska som modersmål?

S: Alla våra korrekturläsare och översättare har engelska som modersmål.

F: Kan ni korrekturläsa/översätta ett manuskript i mitt ämne?

S: Vi har korrekturläsare och översättare med akademisk utbildning inom de flesta vetenskapliga områden. Våra korrekturläsare och översättare har stor erfarenhet av akademiskt språk och utför erforderlig efterforskning för att se till att din text har den terminologi som är specifik för ditt ämne.

F: Kan ni översätta till andra språk än engelska?

S: Vi har ett nära samarbete med översättare till flera språk och kan därför erbjuda översättning även till andra språk än engelska och svenska.

F: Hur markeras ändringarna vid korrekturläsning?

S: När en text språkgranskas använder granskaren MS Words Spåra ändringar-funktion så att författaren kan se vad som har ändrats och vilka förslag som har lagts till. Språkgranskaren brukar också komma med frågor eller kommentarer om något är oklart.

F:
Kan jag återkomma till er när jag har fått tillbaka texten om jag har frågor eller nya förslag?

S: Det går mycket bra att skicka frågor eller omskrivna meningar för att kontrollera med granskare eller översättare.