Språkgranskning I

Proper English AB språkgranskar engelska texter inom alla akademiska områden. Våra medarbetare är professionella editors med engelska som modersmål och med stor erfarenhet av vetenskapliga texter.

Skicka e-post med den text du vill ha språkgranskad som ett bifogat dokument. Vi tittar igenom texten och informerar snabbt om leveranstid och kostnad.

Priset för korrekturläsning är 480 kr per timme (exkl moms). Granskningen utförs med en hastighet av 600-1000 ord i timmen, beroende på typ av text och nivå på språket.

Språkgranskaren använder funktionen Spåra ändringar i MS Word vilket gör det lätt att se vilka ändringar granskaren har gjort och vilka förslag hon eller han ger. Kommentarer bifogas också, granskaren påpekar där oklarheter, föreslår alternativ eller ställer frågor. När du har fått tillbaka och gått igenom den granskade texten är frågor eller synpunkter angående ändringarna mycket välkomna.