Våra kunderI

Här nedan finns citat från några av våra kunder:

Anders Romelsjö, Professor
Institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet

Jag har vid flera tillfällen kunnat utnyttja Proper English AB för både översättning och språkgranskning. Jag är mycket nöjd med deras noggrannhet och kompetens.


Erik Noreen, Prefekt och universitetslektor
Inst för freds- och konfliktforskning
Uppsala universitet

Tusen tack för rekordsnabb genomgång av mitt manus. Utmärkta kommentarer som jag har stor användning av!
 
 

Bo Rothstein, Professor
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Umärkta jobb och bra service.

Boel Berner, Professor
Tema Teknik och social förändring
Linköpings universitet

Vi uppskattar de gånger som ni hjälpt till att nyansera och levandegöra vårt språk, undvika upprepningar och schabloner. Inte bara rakt-av-översättningar, utan språkhjälp också.Anders S Eriksson, Docent
Institutionen för invärtesmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Snabb handläggning och mycket hög kompetens. Vi har aldrig fått tillbaka ett insänt manus med språkliga anmärkningar efter granskning hos er. Förslagen som vi fått har varit helt relevanta och av största värde. Vi är mycket nöjda ! Vi har haft all anledning att rekommendera era tjänster till andra.


Eva Sellström, universitetslektor
Institutionen för vård- och hälsovetenskap
Mitthögskolan

Vid de översättningar som gjorts hos er har jag aldrig fått kommentarer om språket vid mina publikationer i internationella tidskrifter. Proffsiga översättningar.


Karsten Pedersen, Professor
inst. f. Mikrobiologi
Göteborgs Universitet

Proper English gör ett bra och noggrant arbete som jag är nöjd med.


Anna-Liisa Narvanen, Docent
Tema Äldre och åldrande
Linköping

God kvalitet, bra dialog, mycket tillmötesgående vad gäller att anpassa till kunderna.


Lars Barregård, Överläkare
Yrkes- och Miljömedicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Proper English AB gör en mycket kompetent språkgranskning av våra manus inom det yrkes- och miljömedicinska området. Förutom språkliga rättningar och förbättringar påpekar man även eventuella oklarheter på samma sätt som en vetenskaplig kollega skulle ha gjort.


Anders Omstedt, Professor
Inst. f. Geovetenskap
Göteborgs universitet

Som forskare har jag stor nytta av Proper English AB. Ofta jobbar jag ihop med flera personer och från olika länder. Skrivandet är i första hand ett sätt att få ihop tankarna. Jag brukar ofta inte bry mig om språket så mycket i början. Därför blir det mycket blandning mellan svensk-engelska, tysk-engelska, polsk-engelska, amerikansk-engelska mm. När tankarna är nere och artikeln börjar bli begriplig då är det dags att språkgranska arbetet hos Proper English AB innan den skickas in till en tidskrift. Trots att jag skrivit många artiklar är det alltid spännande att se vad Proper English AB gör med mitt manus. Jag blir alltid nöjd och glad att de hittar språkgrodor och föreslår bättre engelska.


Kerstin Johansson, Universitetslektor
Samhälls- och kulturanalys
Linköpings universitet

Snabb och precis service, utan onödig administration men med trevligt bemötande!


Stefan Yard, Professor
Ekonomihögskolan
Lunds universitet

Vid ett flertal tillfällen har jag fått utmärkt hjälp av Proper English AB med att jämna till min bitvis lite kantiga engelska i olika artikelmanus. Det jag särskilt uppskattat är just att man med varsam hand förbättrat språket utan att göra om texten så att jag inte känner igen den. Flera av mina doktorander har också efter min rekommendation fått hjälp av Proper English AB med att hyfsa till sina alster.


Göran Ljungkvist, 1:e kemist, lab.förest
Yrkes- och miljömedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Förvånansvärt enkelt, imponerande fackkunskaper och uppseendeväckande snabbt!


Henrik Bäckström, Professor
Företagsekonomiska institutionen
Åbo Akademi

Den professionella språkgranskningen av min egenhändigt på engelska författade "abstract" till doktorsavhandlingen ledde till att jag såg texten i en ny dager och därigenom skrev en engelskspråkig artikel som snart skall publiceras i en internationell tidskrift.


Elisabet Näsman, Professor
Inst för Tematisk Utbildning och Forskning
Linköpings universitet

Jag har uppskattat snabba svar, snabbt arbete med gott resultat och ett trevligt bemötande.


Lars Rönnbäck, Professor
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Göteborgs unversitet

Jag är mycket nöjd med Proper English AB och fortsätter gärna samverkan med er.


Bengt Olsson, Studierektor
Institutionen för ekologi och miljövård
SLU

Jag kommer att anlita Proper English AB igen!


Anders Pehrsson, Professor
Centre of Industrial Competitiveness
Växjö universitet

Proper English AB levererar högklassiga korrekturer på kort tid.


Gunilla Öberg, Docent
Tema Vatten
Linköpings universitet

Personlig, kompetent och förhållandevis snabb service. Jag har alltid låtit språkgranska mina texter men sedan jag började anlita Proper English AB får jag ytterst sällan kommentaren "needs linguistic revision", vilket jag ofta fick tidigare.


Carl-Gustaf Wallman, Forskningsledare
Statens väg- och transportforskningsinstitut

Proper English AB svarar snabbt på förfrågningar och håller utlovade leveranstider och priser. Kvaliteten på arbetet är också mycket god, såvitt jag kan bedöma.


Christian Ax, Univ. lektor
Handelshögskolan
Göteborgs universitet

Jag har vid ett par tillfällen anlitat Proper English för översättning av svenska och norska texter till engelska. Min uppfattning är att de erbjuder högkvalitativa tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. Jag kommer att anlita dem fortsättningsvis och rekommenderar dem gärna åt andra.


Elisabet Cedersund, Univ. Lektor
Tema kommunikation
Linköpings universitet

Bra att alltid ha någon att vända sig till när det gäller engelska för både korta och långa texter av olika slag. Snabbt svar och god service.


Roger Andersson, Professor i kulturgeografi
Institutet för bostads- och urbanforskning
Uppsala universitet

Det jag uppskattar mest är snabbheten, både vad avser offertgivning och leverans. Oftast bra noter/kommentarer där olika alternativ klargörs.


Ahmad Al-Windi, Forskare
Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet

Snabb, effektiv och professionell service.


Anna Rutgersson, PhD
SMHI

Enkelt sätt att få ett dokument språkgranskat.


Erik A. Borg, Docent
Företagsekonomi
Södertörns högskola

Språket är för många det viktigaste verktyget för att hävda sig i en internationell vetenskaplig konkurrens. Den som inte har engelska som modersmål kan lätt felbedöma sina möjligheter att kommunicera på engelska och undvika att granska eller översätta sina texter. Proper English AB kombinerar på ett effektivt sätt språklig och facklig kompetens med de nya mediernas möjligheter att relatera till omgivningen, och kan på så sätt bidra till ökad spridning av viktig forskning.


Eva Millqvist, Leg. läkare
Allergicentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Proper English AB är ett mycket bekvämt sätt att snabbt få sina manuskript i fullgott skick.


Gustav E. Karlsen, Professor
School of Teacher Education
Sør-Trøndelag University College

I flommen av alle slags konsulentfirmaer er dette en meget seriøs tjeneste av høy faglig kvalitet.


Heriberto Rodriguez, Professor
Institutionen för Obstetrik och Gynekologi
SLU

Utmärkt service.


Bertil Sterner
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Göteborgs universitet

Synd att jag inte kände till Era tjänster tidigare. Mycket bra ändringar och kommentarer. Jag kommer definitivt att fortsätta använda mig av Era tjänster.


Ingemar Cato, Enhetschef
Sveriges geologiska undersökning

Kvaliteten, servicen och snabbheten hos Proper English AB vid språkgranskning av manus har lett till att jag och mina medarbetare med förtroende nyttjar deras tjänster. Proper English AB har dessutom byggt upp en enkel och kundvänlig process för dessa tjänsters utförande. Ett bättre betyg är svårt att ge.


Irene Molina, Universitetslektor
Kulturgeografiska institutionen
Uppsala universitet

Framför allt ett seriöst företag som inger förtroende och håller rimliga marknadspriser.


Thomas Magnusson, universitetslektor
Ekonomiska institutionen
Linköpings universitet

Jag är mycket nöjd med Proper English AB och kan varmt rekommendera deras tjänster!


Torbjörn Tagesson, Universitetslektor
Institutionen för ekonomi
Högskolan Kristianstad

En brittisk kollega påpekade att engelskan i vår rapport var oklanderlig. Det kan vi tacka Proper English AB för.


Ulf Sellgren, Forskare
Maskinkonstruktion
KTH

Jag rekommenderar mina kollegor att lämna sina engelskspråkiga vetenskapliga artiklar och konferensbidrag för språkgranskning hos Proper English AB.


Åsa Hörnsten
Inst för omvårdnad
Umeå universitet

Otroligt bra. Jag har många att jämföra med och Proper English AB är de som bäst motsvarat de behov jag haft. Jag är mycket nöjd med era språkgranskningar, och även de metodologiska kommentarerna, t ex referensteknik mm, som ofta saknas vid andra språkgranskningar. Snabbt och noggrant utfört arbete och alltid med ett trevligt bemötande.


Wim Grooten, Universitetslektor
Institutionen Neurotecs
Karolinska Institutet

Med Proper English AB får man på ett snabbt och enkelt sätt sina manuskript i ordning!


Urban Johnson, Universitetslektor
Inst. f. Psykologi
Högskolan i Halmstad

De tjänster som Proper English AB har utfört har stor del i den goda relation jag byggt upp mot redaktörer i diverse tidskrifter jag har publicerat mig i.


Nils Oscarson, Övertandläkare & klinikchef
Parodontologikliniken, Uppsala

Professionell hjälp vid en tid där exakt leveranstid krävdes, vilket också efterlevdes. Mina bästa rekommendationer.


Mats Lundström
Ögonkliniken EyeNet,
Department of Ophthalmology
Blekingesjukhuset

Jag fick påpekande om att jag hade fel volymsnummer på en referens. Mycket imponerande!


Maths Abrahamsson, PhD
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Göteborgs universitet

Jag kommer inte på något fräckt och snitsigt att säga men jag är dj---t nöjd

Proper English AB anlitas av mer än 250 institutioner på samtliga universitet i Sverige. Här nedan kan du se några av våra kunder:

UPPSALA UNIVERSITET
Företagsekonomiska institutionen
Inst. för fysiologi
Juridiska institutionen
Avd. för fysikalisk och oorganisk kemi
Litteraturvetenskapliga institutionen
Avd. för limnologi
Teologiska institutionen
Inst. för biofarmaci
Centrum för entreprenörskap
Kulturgeografiska institutionen
Avd. för farmaceutisk kemi
Inst. för psykologi
Enheten för radiologi
Inst. för nationalekonomi
Inst. för kirurgiska vetenskaper
Historiska Institutionen
Avd. för växtodlingslära
Inst. för barns och kvinnors hälsa
Inst. för freds- och konfliktforskning
Inst. för djurfysiologi
Inst. för klinisk immunologi
Inst. för bostads- och urbanforskning
Inst. för neurovetenskap
Inst. för medicinska vetenskaper
Statsvetenskapliga institutionen
Inst. för systemteknik
Inst. för folkhälso och vårdvetenskap
Inst. för växtbiologi

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Psykologiska institutionen
Historiska institutionen
Inst. för socialt arbete
Statsvetenskapliga institutionen
Botaniska institutet
Företagsekonomiska institutionen
Inst. för internationell ekonomi
Teatervetenskapliga institutionen
Centrum för kvinnoforskning
Kulturgeografiska institutionen
Inst. för nordiska språk
Pedagogiska institutionen
Inst. för social forskning
Sociologiska institutionen
Inst. för geologi och geokemi
Inst. för klinisk neurovetenskap
Stockholms marina forskningscentrum
Inst. för franska och italienska
Marint forskningscentrum
Inst. för systemekologi
Naturgeografiska institutionen

KTH
S3 automatisk kontroll
Inst. för maskinkonstruktion
Inst. för pappers- och massateknik
Kemisk reaktionsteknik
Kemisk reaktionsteknik

KAROLINSKA INSTITUTET
Enheten för kirurgi
Inst. för folkhälsovetenskap
Enheten för transplantationskirurgi
CNT Novum
Arbets- och miljömedicin
Gastroenterologiskt Centrum
Inst. för sjukgymnastik
Inst. för medicin
Inst. för koagulationsforskning
Inst. för molekylär toxikologi

CHALMERS
Inst. för hydraulik
Inst. för mikrovågsteknik
Inst. för industriell marknadsföring
Inst. för byggnadsekonomi
Inst. för stadsbyggnad
Inst. för arkitektur
Inst. för signaler och signalsystem
Inst. för mikroelektronik och nanovetenskap
Inst. för arbetsorganisation
Inst. för form & teknik,

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Inst. för anatomi
Inst för fysik och teknisk fysik
Kulturgeografiska institutionen
Inst. för cell- och molekylärbiologi
Inst. för psykologi
Inst. för lingvistik
Avd. för lungmedicin och allergologi
Statsvetenskapliga institutionen
Allmän och marin mikrobiologi
Slaviska institutionen
Avd. för yrkesmedicin
Sociologiska institutionen
Inst. för socialt arbete
Kvinnokliniken
Inst. för ophthalmologi
Lundberglabratoriet för Diabetsforskning
Inst. för klinisk neurovetenskap
Avd. för Miljömedicin
Avd. för onkologi
Avd. för barn- och ungdomspsykiatri
Inst. för invärtesmedicin
Inst. för social omsorg
Avd. för pedodonti
Handelshögskolan
Allergicentrum
Avd. för onkologi
Wallenberglaboratoriet
Avd. för klinisk näringslära
Biosphere Laboratory
Astma- och allergiforskingsgruppen


LUNDS UNIVERSITET
Samhällsmedicinska institutionen
Avd. för bioteknik
Kemicentrum
Inst. för pedagogik
Nationalekonomiska institutionen
Trafiktekniska institutionen
Inst. för psykologi
Tillämpad biokemi, Kemicentrum
Inst. för media & kommunikation
Inst. för byggnadsfunktionslära
Avd. för teknisk mikrobiologi
Företagsekonomiska institutionen
Inst. för otorhinolaryngologi
Centrum för genusvetenskap
Inst. för teknik och samhälle
Inst. för byggnadsmaterial
Sociologiska institutionen
Avd. för yrkes- och miljömedicin
Inst. för Laboratoriemedicin
Informationsenheten
Inst. för byggnadsfysik

UMEÅ UNIVERSITET
Inst. för historisk demografi
Pedagogiska institutionen
Inst. för arbets- och miljömedicin
Inst. för allmänmedicin
Olycksanalysgruppen
Inst. för anatomi
Inst. för obstetrik och gynekologi
Avd. för klinisk farmakologi
Inst. för strålningsvetenskaper
Inst. för historisk demografi
Inst. för virologi
Inst. för omvårdnad
Inst. för nationalekonomi
Inst. för epidemiologi och folkhälsovård
Inst. för fysikalisk kemi
Demografiska databasen
Inst. för utbildning i biologi
Inst. för näringslära
Inst för klinisk vetenskap
Inst. för folkhälsa
Inst. för ekologi och geovetenskap
Inst. för geriatrik

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Inst. för elektronik
Tema teknik och social förändring
Inst. för Hälsa och Miljö
Inst. för konstruktion och produktionsteknik
Ekonomiska institutionen
Inst. för medicin o vård
Tema Vatten
Inst. för datavetenskap
Inst. för biologi
Urologiska kliniken
Inst. för fysik och mätteknik
Inst. för matematik
Industriell miljöteknik
Inst. för etniska studier
Maskinkonstruktion
Palliativa forskningsenheten

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
Inst. för skogekonomi
Inst. för skogsskötsel
Inst. för kirurgi och medicin
Inst. för skoglig resurshushållning & geomatik
Movium forskningscentrum
Inst. för stora djurs kliniska vetenskap
Inst. för skogsteknik
Inst. för skoglig marklära
Inst. för växtodlingslära
Inst. för mikrobiologi
Inst. for ekologi och miljöforskning
Inst. för ekologisk botanik
Inst. för naturvårdsbiologi
Inst. för husdjurens miljö
Inst. för skogshushållning
Inst. för obstetrik och gynekologi
Inst. för klinisk kemi

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Inst. för systemteknik
Inst. för vatten och miljöforskning

Mittuniversitetet
Inst. för kemi
Inst. för mänskliga resurser
Samhällsvetenskapliga institutionen

Örebro universitet
Inst för Ekonomi,
statistik och informatik
Hälsoakademin
Samhällsvetenskapliga institutionen
Medicinska kliniken
Pedagogiska inst.

Dalarnas Högskola
Inst. för transport och samhälle
Inst. för ekonomi
Centrum för klinisk forskning
Psykiatrins Utvecklingsenhet

FORSKNINGSINSTITUT
Skogforsk
Sveriges Geologiska Undersökning
Väg- och transportforskningsinstitutet
Swedish NGO Secretariat on Acid Rain
Arbetslivsinstitutet
Folkhälsoinstitutet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Socialstyrelsen
Abisko Naturvetenskapliga Station
Försvarshögskolan
Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK)
Industrins utredningsinstitut

ANDRA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
Högskolan i Gävle:
informationsavdelningen,
Office of International Relations
Inst. för matematik, natur- och datavetenskap
Högskolan i Väst:
International Office
Inst. för arbete, ekonomi & hälsa
Södertörns Högskola:
Företagsekonomiska inst.
Mälardalens högskola:
Inst. för matematik och fysik
Högskolan i Halmstad:
Sektion för hälsa och samhälle
Sektion för Ekonomi
Center for sport science
Högskolan i Kalmar:
Inst. för naturvetenskap
Inst för Biologi och Miljövetenskap
Blekinge tekniska högskola:
Inst. för datavetenskap och ekonomi

NORGE
Institutt for anatomi og cellebiologi, Universitetet i Bergen
Institutt for språk og litteratur,
Universitetet i Tromsø
Norges fiskerihøgskole, Tromsø
Röntgenavdelningen, Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen
Pedagogisk forskningsinstitutt,
Universitetet i Oslo
Institutt for statskunskap, Universitetet i Oslo
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

DANMARK
Kongelige Danske Kunstakademi
Erhvervs- og voksenuddannelsegruppen, Roskilde Universitetscenter
Institute of Criminology and Criminal law, University of Copenhagen
Medical Biochemistry, Århus University
Dept of Information and Media Science,
Århus University

TYSKLAND
Institut für Wasserwirtschaft und Landschaftsökologie, University of Kiel
Fachbereich Biologie, Marburg university
Institute of International Management, Mannheim University
Institut für Techno- und Wirtschafts-mathematik